ข้อตกลงจะซื้อจะขายเป็นยังไง คำสัญญาจะซื้อ-จะขาย เป็นคำสัญญาที่มีใจความว่า คู่สัญญาได้บอกเจตนาตกลงกันแล้วว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์เงินทองกันในอนาคต ก็คือตกลงกันแล้วว่าจะขายสมบัติพัสถานนี้ให้แน่ๆ ไม่ขายให้บุคคลอื่น โดยผู้จะซื้อได้ชำระเงินเงินมัดจำไว้ส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมทั้งข้อตกลงจะซื้อ-จะขายนี้ เป็นการผูกมัดคู่สัญญาให้ประพฤติตามสัจจะที่ให้ไว้ เนื่องจากมันมีกรณีจำนวนมาก ที่ตกลงกันแล้วว่าจะขายให้ แม้กระนั้นพอเพียงมีคนซื้อที่ตีราคาให้มากยิ่งกว่า คนขายก็กลับใจไปขายให้กับคนซื้อรายข้างหลัง ซึ่งผู้บริโภครายแรกเขาก็เสียหาย โดยเหตุนี้การที่มีข้อตกลงตัวนี้ผูกมัดไว้ จะสามารถฟ้องบังคับบังคับคดีตามคำสัญญาได้ รวมทั้งคำสัญญาจะซื้อ –จะขายนี้ ข้อบังคับบังคับให้จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือรวมทั้งไปลงทะเบียนเฉพาะหน้าข้าราชการ ไม่เช่นนั้นจะฟ้องศาลบังคับคดีกันมิได้ กรณีถ้าหากผู้ขายไม่ยินยอมโอนที่ตามข้อตกลง กรณี A กำเนิดได้เสมอ อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีใครสักคนมาซื้อที่ดิน ที่พวกเราทำความตกลงจะซื้อกับเขาไว้ แต่ว่าตีราคาให้สูงขึ้นมากยิ่งกว่า โดยตามหลักทั่วๆไปก็จำเป็นต้องฟ้องร้องคดีบังคับให้โอนขายกันตามคำสัญญา แต่ว่าขั้นตอนใช้เวลาพอเหมาะพอควร ถ้าเกิดระหว่างที่พวกเรากำลังตระเตรียมคดีจะฟ้องคนขาย เจ้าของที่ดันขายให้ผู้อื่นไปแล้ว รวมทั้งถ้าเกิดคนข้างนอกที่ซื้อที่ดินนี้ไป เขาซื่อสัตย์สุจริต เป็นเขาไม่เคยทราบว่าพวกเรามีข้อตกลงจะซื้อจะขายกับเจ้าของที่อยู่ โอนที่กันเป็นระเบียบ ก็จะ ฟ้องได้แม้กระนั้นค่าเงินมัดจำคืน พร้อมเบี้ยปรับตามคำสัญญา ส่วนเรื่องที่ดินพวกเราจะไปจนกระทั่งสิทธิกับบุคคลภายนอกที่เขาซื้อไปโดยความซื่อสัตย์มิได้ กรณี B ในอีกกรณีหนึ่ง พวกเราจะต้องไป ขออายัดที่ดินผืนนั้นชั่วครั้งชั่วคราวก่อน หากมั่นอกมั่นใจแน่ๆว่าเจ้าของที่จะไม่ขายให้ตามคำสัญญา โดยให้ไปที่ทำการที่ดินให้ไวที่สุด ขออายัดที่ดินผืนนั้น พวกเรามีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถทำเป็น รวมทั้ง แสดงหลักฐานในความเป็นจริงให้เจ้าหน้าที่ที่ดินเขามอง ว่าพวกเราเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในที่ดินผืนนี้จริงๆแล้วก็พวกเราอยู่ในฐานะที่บางทีอาจจะฟ้องบังคับให้มีการขึ้นทะเบียน หรือเปลี่ยนทางทะเบียนได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ข้อตกลงจะซื้อจะขาย, ใบเสร็จค่าเงินมัดจำ, ใบเสร็จค่าผ่อนส่งฯลฯ ภายหลังเจ้าหน้าที่ที่ดินอายัดที่ดินตามคำร้องขอแล้ว เจ้าของที่เขาก็ไม่สามารถที่จะโอน ย้าย ถ่าย เท ที่ดินผืนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไปให้คนใดกันได้ โดยไปยื่นขออายัดก่อนฟ้องร้องคดี ถ้าเกิดได้รับอนุญาตและหลังจากนั้นก็ค่อยทำงานฟ้องศาลถัดไป การขออายัดที่ดินนั้น จะส่งผลเมื่อเจ้าหน้าที่ที่ดินรับอายัด จ่ายค่าธรรมเนียม รวมทั้งยังมีช่วงเวลาถึง 30 วัน ซึ่งน่าจะเป็นในตอนที่พอเพียงสำหรับเพื่อการตระเตรียมคดีฟ้องผู้จะขายให้กระทำตามคำสัญญาได้