สัญญาเช่าแบบต่างทดแทนมากกว่าสัญญาเช่าปกติ จะต่างกับสัญญาเช่าปกติเป็นการที่พวกเราไปเช่าที่ดินเขา แล้วพวกเราลงทุนสร้างอาคารบ้านเรือนได้แก่ ห้องอาหาร, รีสอร์ท, ห้าง ฯลฯ โดยมีกติกาว่า เมื่อหมดสัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้างพวกนี้ให้กลายเป็นเจ้าของของเจ้าของที่ หรือ หากพวกเราได้ช่วยเจ้าของที่ออกค่าก่อสร้างตึกที่พวกเราจะเช่าบนที่ดินของเจ้าของที่ หรือพวกเราเช่าที่ดินทำสวน ปลูกต้นไม้ รวมทั้งตกลงกันว่าหมดสัญญา ต้นไม้เป็นของเจ้าของที่ และยังรวมไปถึงพวกเราตกลงจะซ่อมบำรุงตึกที่เช่าครั้งใหญ่ โดยพวกเราออกค่าครองชีพเอง (เน้นย้ำจะต้องซ่อมแซมใหญ่นะ) พวกนี้ล้วนเป็นอะไรที่เจ้าของที่ หรือผู้ให้เช่าเห็นผลคุณประโยชน์จากการปลดปล่อยเช่าที่ดินของตนเองทั้งหมด ด้วยเหตุนั้น กฎ ข้อตกลงต่างๆย่อมไม่ราวกับสัญญาเช่าแบบทั่วๆไป การเช่ารูปแบบนี้เรียกว่า “สัญญาเช่าต่างทดแทนมากกว่าสัญญาเช่าปกติ” แล้วอะไรที่แตกต่างจากข้อตกลงทั่วๆไป 1. เพียงแค่ตกลงกันด้วยวาจา มิได้ทำหนังสือ หรือ ทำหนังสือสัญญาเช่ามากยิ่งกว่า 3 ปี แม้กระนั้นมิได้ไปลงทะเบียนต่อหน้าต่อตาข้าราชการ ก็สามารถฟ้องคดีบังคับกันได้ (ในทางปฏิบัติ มีความรู้สึกว่าคงจะไม่ค่อยมีคนไหนกันแน่ไม่ลงลายลักษณ์อักษรหรอกขอรับ โดยยิ่งไปกว่านั้นคนเช่า ลงทุนไปตั้งมากมาย ด้วยเหตุดังกล่าวผมว่าควรจะลงลายลักษณ์อักษรขอรับ เพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีกรณีการโอนเงินที่พวกเราเช่าให้บุคคลภายนอก ดังเช่นขายที่ๆที่พวกเราเช่าอยู่ให้ผู้อื่น ถ้าหากไม่มีหลักฐานอะไรเลย มันก็ไม่โอเคขอรับ เป็นเอาอย่างแบบที่ข้อบังคับระบุดีเยี่ยมที่สุด อย่างต่ำทำข้อตกลงเช่า ลงลายมือชื่อกันอีกทั้งไว้สองฝ่าย ก็ดีแล้วกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับ แล้วก็ หากจะเช่ามากยิ่งกว่า 3 ปี ก็เสียเวล่ำเวลาไปขึ้นทะเบียนเฉพาะหน้าข้าราชการเขา คงจะแน่นอนกว่ามากมายขอรับ) 2. ถึงแม้ผู้เช่าตาย สิทธิการเช่านี้ไม่ยับยั้ง แต่ว่าย่อมเป็นของผู้สืบสกุลถัดไปด้านในระบุข้อตกลง ที่ตรงนี้ไม่ราวกับสัญญาเช่าแบบปกติ ที่ผู้เช่าตาย สัญญาเช่ายับยั้งโดยทันที แต่ว่าสัญญาเช่าต่างทดแทนมากกว่าสัญญาเช่าปกติ คนเช่าตาย คำสัญญาไม่ยับยั้งนะครับ ลูกภรรยา ผู้สืบสกุล